Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

น้ำมันพืชผึ้ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม

          ล่าสุดน้ำมันพืชผึ้ง โดยคุณไกรสร แก้วอ่อน ผู้จัดการโรงงานบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ร่วมช่วยเหลือและบริจาคน้ำมันพืชผึ้ง เพื่อใช้ประกอบอาหาร ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail