Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

ผึ้งส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

          น้ำมันพืชผึ้ง โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เดินหน้าปฎิบัติภารกิจแบ่งปันบรรเทาทุกข์คนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ด้วยการแจกสินค้าน้ำมันพืชใช้ประกอบอาหาร รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค และร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสูบน้ำท่วมและความความสะอาดพื้นที่ และบริจาคพายเพื่อใช้ในการเดินทางโดยเรือในช่วงน้ำท่วม ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail