01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

วันเด็กแห่งชาติ

0f8_1000

ผึ้งเชิญชวนร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559
ร่วมเล่นเกม แจกของขวัญและรับของรางวัลมากมาย..ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

1) กองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง
เวลา 07.00 - 15.30 น.
2) จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ต.ครน อ.สวี
เวลา 8.00-12.00 น.

"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail