Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

รวมพลพนักงานเสริมสร้างพลังสามัคคี "ทำดี เพื่อพ่อ"

          น้ำมันพืชผึ้ง โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด รวมพลพนักงานเสริมสร้างพลังสามัคคี "ทำดี เพื่อพ่อ" ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม และทำความสะอาด แหล่งที่พักศาลาริมทาง และป้ายโรงเรียนบ้านคู ที อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เราตระหนักดีว่าสังคมดีได้ ถ้าร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ร่วมกัน เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว สู่ชุมชน และสังคมของเรา

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail