Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

ผึ้ง…ชวนน้องๆ เข้าครัวเพื่อโภชนาการที่ดี

d209a6e6a7008f296c58cacd97164339

ธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้ง (ยืนกลาง) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันการปรุงอาหารในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ ปีที่ 2 ” ตอน ชวนกันเข้าครัวเพื่อโภชนาการต้นแบบ

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ด้านโภชนาการที่ดีในโรงเรียน พร้อมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ร่วมมือกันประกอบและปรุงอาหาร โดยสร้างสรรค์คุณค่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพดี ซึ่งงานนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุน 30,000 บาท ณ บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด จังหวัดชุมพร

(ภาพจากซ้ายไปขวา)

 1. กฤตภาส จินาภาต อาจารย์สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. สมศรี เทพประชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
 3. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง อาจารย์สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 5. สุนีย์ พัฒนราช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 6. สิรินาถ รัตนประเสริฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 7. สุชญา ใจเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เผยแพร่ข่าวในนาม : บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : เบญจมา บินซูกอร์
โทร. 08 1733 1856

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail