Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

ประกาศผลรางวัล โครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” ปี พ.ศ. 2557 เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดชุมพร

a710761d71c7e9dc70204934fe279bba          กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพร ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลอย่างเป็นทางการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการ “โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนตำรว จตระเวนชายแดน บ้านห้วยเหมือง

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ โครงการ “คุณธรรม เรื่องเกษตรอินทรีย์สู่วิธีพระราชดำริ” โรงเรียนบ้านน้ำฉา

          รางวัลชมเชยทั้งหมด 4 รางวัลคือ

          1. โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านสะพานยูง

          2. โครงการ “หนูน้อยผึ้งงานเพื่ออาหารกลางวันสานฝันความพอเพียง” โรงเรียนบ้านหนองปลา

          3. โครงการ “พี่นำ ทำให้น้องดู บูรณาการฐานการเรียนรู้สู่อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านคู

          4. โครงการ “โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนวิถีพอเพียง” โรงเรียนพัฒนศึกษา

บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสาธารณสุขจังหวัดชุมพรสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดโครงการฯ 

          แล้วพบกันใหม่สำหรับโครงการฯ ในปีหน้านะคะ

          กลุ่มธรรมชาติ

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail