Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

ประกาศผลรอบแรก 10 โครงการ

(ผึ้ง ทุนธรรมชาติ อาหารกลางวันในโรงเรียน)

a710761d71c7e9dc70204934fe279bba

ประกาศผลการคัดเลือก 10 โรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดชุมพร

กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพร ขอประกาศผลคัดเลือกแผนงานโครงการเพื่อชิงเงินทุนในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนจังหวัดชุมพร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. โครงการ “ผักสวยบนต้นกล้วยไร้ดิน” โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
2. โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านสะพานยูง
4. โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านดอนทราย
5. โครงการ “หนูน้อยผึ้งงานเพื่ออาหารกลางวันสานฝันความพอเพียง” โรงเรียนบ้านหนองปลา
6. โครงการ “พี่นำ ทำให้น้องดู บูรณาการฐานการเรียนรู้สู่อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านคู
7. โครงการ “โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนวิถีพอเพียง” โรงเรียนพัฒนศึกษา
8. โครงการ “OK-TRP Model” โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
9. โครงการ “โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
10. โครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่วิธีพระราชดำริ” โรงเรียนบ้านน้ำฉา
บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนเข้ารอบแรกในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางคณะทำงานจะติดต่อและประสานงานกับท่าน เพื่อแจ้งขั้นตอนและรายละเอียดของการนัดหมายเข้าสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของท่านต่อไป

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail