Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

บ.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ บริจาคน้ำดื่ม 7,200 ขวด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางใต้ผ่าน NEWS1

          วันนี้ (12 ม.ค. 60) คุณธิดารัตน์ ควรทรงธรรม ผู้จัดการใหญ่บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้นำน้ำดื่มจำนวน 7,200 ขวด จากบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด มามอบให้กับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน และสื่อในเครือผู้จัดการ 360 ที่เปิดช่องทางเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของประเภทอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายโสภณ องการณ์ บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์เป็นตัวแทนรับมอบ

          คุณธิดารัตน์ กล่าวว่า บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันปาล์มตราผึ้ง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดชุมพร ทุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ทางบริษัทได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม ซึ่งในขณะนี้พี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากและเห็นว่า ทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงนำน้ำดื่มดังกล่าวมาบริจาค และขอเชิญชวนหน่วยงาน ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก MGR Online

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail