01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

Website BeeBrand 01082016 RGB edit13

น้ำมันปาล์มตราผึ้งพบผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 6

bee brand

          น้ำมันปาล์มตราผึ้งพบผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย PALMEX THAILAND 2016 ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันปาล์มทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน

          ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลกสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเอื้อแก่บริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม และประเทศยังส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยผลักดันการผลิตน้ำมันปาล์มที่ดี มีคุณภาพขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail