บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

โรงงาน
29/3 หมู่ที่ 5 ถ.บางรูป-บางเหรียง
ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงาน
194/17-18 ซ.ภิรมย์ ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

สำนักงานใหญ่ /โรงงาน
250 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 66(0)77 529800 โทรสาร. 66(0)77 529848

สำนักงานขาย
18 ม.2 ซ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ติดต่อ